15.04.2022 Umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju w dniach 6-14 kwietnia 2022 r. zawarł 26 umów w ramach ogłoszonego w 2022 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). W ramach niniejszych umów zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów z obszaru województw: ...

15.04.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa mazowieckiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: mazowieckiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w...

15.04.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych dwóch powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru dwóch powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: - województwo mazowieckie: białobrzeski , siedlecki . ...