16.02.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 24 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 24 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego: - województwo dolnośląskie: legnicki - Urzędu Marszałkowskiego...

16.02.2022 Rozszerzenie funkcjonalności uruchomienia Geoportalu z identyfikatorem działki ewidencyjnej

Uruchomienie serwisu www.geoportal.gov.pl z identyfikatorem działki ewidencyjnej zostało rozbudowane o funkcjonalność umożliwiającą automatyczne przejęcie do szkicownika geometrii wskazywanej działki ewidencyjnej i wykorzystanie jej według potrzeb użytkownika. Tak więc obecnie, po uruchomieniu...

15.02.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa śląskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: śląskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w serwisie ...