08.09.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: tucholskim, tatrzańskim, ropczycko-sędziszowskim, białostockim, m. Białystok, monieckim, nowodworskim, mrągowskim, m. Szczecin 6-7 września 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. ...

08.09.2021 Zasięg terenu rozporządzenia obszarowego CPK w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „ Centralny Port Komunikacyjny ” umożliwiającą przeglądanie zasięgu obszarów objętych szczególnymi zasadami gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w...

08.09.2021 Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego został udostępniony Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.     Celem projektu jest uchylenie pkt 5 w ust. 1 lp. 9 załącznika nr 1 do...