10.02.2022 Brak możliwości lokalizacji działek ewidencyjnych w powiecie kłobuckim

Informujemy, że z powodu awarii technicznej w powiecie kłobuckim (woj. śląskie) na terenie tego powiatu brak jest możliwości wyszukiwania działek w serwisie www.geoportal.gov.pl i usługach integrujących dane ewidencji gruntów i budynków. Powiat nie określił jak długo potrwa przerwa w...

10.02.2022 Unieważnienie konkursu na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w formacie PDF oraz ogłoszenie nowego konkursu w tym zakresie

W ramach ogłoszonego w grudniu 2021 r. konkursu na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w formacie PDF złożonych zostało sześć prac konkursowych. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna praca spełniająca wymagania formalne i minimalne wymagania funkcjonalne,...

09.02.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: kętrzyńskim, krasnostawskim, świdnickim w dniach 7-9 lutego 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie ( mińskim ) została...