09.02.2022 GUGiK zaprezentował propozycje dobrych praktyk INSPIRE podczas europejskiego webinaru o innowacyjnych sposobach wykorzystywania usług WMS

Webinar odbył się 8 lutego 2022 r. pod hasłem: „Pushing WMS services to their limits - Smart solutions as candidate INSPIRE Good Practices” („ Innowacyjne wykorzystanie usług WMS – nowoczesne rozwiązania propozycją dobrych praktyk INSPIRE ”). Gospodarzami spotkania byli  Jordi...

09.02.2022 Nowe usługi WMS umożliwiające pobieranie danych wysokościowych

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” zmieniliśmy usługi WMS umożliwiające pobieranie danych wysokościowych dodając do nich możliwość pobierania danych archiwalnych. Nowe usługi przygotowane są dla trzech rodzajów danych wysokościowych: Numerycznego Modelu...

08.02.2022 Rejestr polskich nazw geograficznych świata

Zespół GUGiK opracował pierwszą wersję bazy PRNG w części dotyczącej polskojęzycznych nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej , zgodnie z wymogami obowiązującego od 26 lutego 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie...