21.01.2022 Składanie operatów technicznych w postaci papierowej

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Starostów i Prezydentów Miast, w którym wyjaśnia wątpliwości związane z weryfikowaniem i przyjmowaniem do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych przekazanych w postaci papierowej, dla prac...

21.01.2022 Publikacja nowego modelu quasi-geoidy w międzynarodowym serwisie ISG

Nowy model quasi‑geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL‑ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH, opracowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju w ubiegłym roku, został opublikowany w międzynarodowym serwisie International...

20.01.2022 Statystyki bezpłatnych danych PZGiK

Bezpłatne dane centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: Państwowy Rejestr Granic - PRG , Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - PRNG , Podstawowe osnowy geodezyjne (pozioma, wysokościowa), osnowy grawimetryczna oraz magnetyczna - PRPOG , Baza...