15.12.2021 Profil terenu na podstawie NMT 5 m w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność umożliwiającą generowanie profilu terenu oraz wyświetlanie linii referencyjnej na podstawie Numerycznego Modelu Terenu o rozdzielczości 5 m (NMT 5 m). Nowa funkcja jest dostępna w oknie dialogowym narzędzia „ Profil terenu ”,...

14.12.2021 Aktualizacja w Geoportalu monitoringu pozyskiwania BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl w sekcji „ Monitoring pozyskiwania danych ” zaktualizowaliśmy warstwę   „BDOT10k monitoring prac” . Zakres planowanych w 2022 roku prac związanych z aktualizacją BDOT10k prezentuje w podziale na prace finansowane przez Główny Urząd Geodezji i...

13.12.2021 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku dla linii brzegowej (846 sztuk) o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m. Zostały wykonane na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie. Szczegółowy zasięg nowo przyjętych zdjęć lotniczych...