21.12.2021 Międzynarodowa Wystawa Kartograficzna podczas 30. Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej - ICC 2021

We Florencji (Włochy) 14-18 grudnia 2021 r. podczas  30. Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej   odbyła się Międzynarodowa Wystawa Kartograficzna. Eksponaty można było oglądać we włoskim Wojskowym Instytucie Geograficznym. Polska część wystawy reprezentowana była przez...

20.12.2021 Usługi WFS dla danych ewidencji gruntów i budynków

Obecnie już 295 powiatów udostępnia dane dotyczące geometrii działek i budynków za pomocą   usługi WFS (ang. Web Feature Service) służącej do pobierania danych wektorowych. Adresy usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . W województwie ...

17.12.2021 Zgłoszenia prac geodezyjnych

Z ankiety przeprowadzonej przez GUGiK wynika, że 92% prac geodezyjnych zgłoszonych w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2021 r.  stanowią zgłoszenia elektroniczne. Do końca listopada 2021 r. jeszcze 7 powiatów nie rozpoczęło przyjmowania za pośrednictwem usług sieciowych...