16.12.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 11 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 11 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zleceń Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii : województwo lubelskie: chełmski , opolski , ...

16.12.2021 Dolnośląskie drugim województwem z wdrożonym układem PL-EVRF2007-NH

Powiaty: lwówecki, ząbkowicki i zgorzelecki zakończyły wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH, tym samym w województwie dolnośląskim, jako drugim w Polsce, wszystkie powiaty wdrożyły ten układ do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej. Na terenie całego kraju prace wdrożeniowe zakończono w 240...

16.12.2021 Wzrost liczby operatów elektronicznych

W grudniu 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej znów nieznacznie wzrosła w stosunku do  poprzedniego miesiąca. W listopadzie 2021 r. do zasobu...