10.12.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie już 289 powiatów, co stanowi ponad 76% wszystkich powiatów, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Największy poziom zaawansowania utrzymuje się nadal w województwie opolskim, w którym wszystkie powiaty rozpoczęły...

10.12.2021 Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W formie wideokonferencji 9 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Omawiano dwa tematy: „ Analiza obecnych przepisów prawa w kontekście uwolnienie kolejnych danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i informatyzacji procesu jego...

10.12.2021 Zakończyły się prace pomiarowe na fundamentalnej i bazowej osnowie magnetycznej

9 grudnia 2021 r. zostały odebrane wyniki prac objętych umową na pomiar fundamentalnej i bazowej osnowy magnetycznej kraju wraz z opracowaniem wyników. W ramach realizacji umowy Wykonawca, Instytut Geodezji i Kartografii, wykonał: stabilizację 3 punktów wiekowych, pomiar elementów...