Dla użytkowników chcących nauczyć się obsługi aplikacji mapowej Geoportalu publikujemy filmy instruktażowe. Filmy te prezentują sposób korzystania z funkcji dostępnych w Geoportalu. Dzięki wykorzystaniu dostępnych funkcji, użytkownik może w pełni wykorzystać możliwości jakie daje aplikacja mapowa Geoportalu.

Tematy obecnie dostępnych filmów instruktażowych:

 1. Podstawowe informacje, zawartość mapy, wyszukiwanie ogólne, adresów i działek,
 2. Wyszukiwanie po współrzędnych
 3. Przygotowanie wydruku fragmentu mapy
 4. Przygotowanie linku do widoku mapy
 5. Sprawdzenie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego
 6. Profil terenu
 7. Analiza zmian w użytkowaniu terenu
 8. Objętość mas ziemnych od płaszczyzny
 9. Analizy widoczności
 10. Pobieranie danych BDOT10k oraz wtyczka QGIS 
 11. Nowa wersja aplikacji Geoportal, przystosowanej do urządzeń mobilnych 
Szczegółowe informacje na temat korzystania z Geoportalu, oraz szereg praktycznych porad i wskazówek można znaleźć w podręczniku użytkownika. 

Kliknij tutaj aby pobrać podręcznik w pliku pdf.

 

Podstawowe informacje, zawartość mapy, wyszukiwanie ogólne, adresów i działek

 

 

Wyszukiwanie po współrzędnych:

 

 

Przygotowanie wydruku fragmentu mapy:

 

 

Przygotowanie linku do widoku mapy:

 

 

Sprawdzenie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego:

 

 

Profil terenu:

 

 

Analiza zmian w użytkowaniu terenu:

 

 

Objętość mas ziemnych od płaszczyzny:

 

 

Analizy widoczności:

 

 

Pobieranie danych BDOT10k oraz wtyczka QGIS:

 

 

Nowa wersja aplikacji Geoportal, przystosowanej do urządzeń mobilnych: