Usługi słownikowe udostępniają referencyjne dane słownikowe z zakresu systemu adresowego, tj. słowniki miejscowości, ulic i adresów. Słowniki te udostępniane są w dwóch trybach: on-line i off-line, różniących się zarówno podstawowym celem użycia jak i sposobem organizacji dostępu do danych słownikowych. 

Słowniki on-line dostępne są w postaci usługi SOAP (zwracającej dane jako XML) oraz w postaci usługi REST (zwracającej dane w formatach JSON oraz XML). Dodatkowo, dostępny jest prosty interfejs HTML ułatwiający przykładowe wywołanie usługi REST.

Usługi słowników off-line służą do udostępnienia danych na potrzeby aktualizacji słowników referencyjnych przechowywanych w zewnętrznych systemach. Dane udostępniane są w postaci paczek (.zip) zawierających słowniki miast, ulic oraz adresów dla gmin. Dostępne są również paczki zagregowane, tj. zawierające w/w słowniki dla wszystkich gmin z wybranego powiatu czy województwa. Słowniki zawierają zarówno dane aktualne, jak i dane historyczne.

 

UWAGA : Usługi słownikowe mogą być niedostępne w czasie prac związanych z aktualizacją danych.