Dla użytkowników chcących nauczyć się obsługi aplikacji mapowej Geoportalu publikujemy filmy instruktażowe. Filmy te prezentują sposób korzystania z funkcji dostępnych w Geoportalu. Dzięki wykorzystaniu dostępnych funkcji, użytkownik może w pełni wykorzystać możliwości jakie daje aplikacja mapowa Geoportalu.

Tematy obecnie dostępnych filmów instruktażowych:

 1. Podstawowe informacje, zawartość mapy, wyszukiwanie ogólne, adresów i działek,
 2. Wyszukiwanie po współrzędnych
 3. Przygotowanie wydruku fragmentu mapy
 4. Przygotowanie linku do widoku mapy
 5. Sprawdzenie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego
 6. Profil terenu
 7. Analiza zmian w użytkowaniu terenu
 8. Objętość mas ziemnych od płaszczyzny
 9. Analizy widoczności
 10. Pobieranie danych BDOT10k oraz wtyczka QGIS 
 11. Nowa wersja aplikacji Geoportal, przystosowanej do urządzeń mobilnych 
 12. Pobieranie danych z Geoportalu Krajowego 
Szczegółowe informacje na temat korzystania z Geoportalu, oraz szereg praktycznych porad i wskazówek można znaleźć w podręczniku użytkownika. 

Kliknij tutaj aby pobrać podręcznik w pliku pdf.

 

Podstawowe informacje, zawartość mapy, wyszukiwanie ogólne, adresów i działek

 

 

Wyszukiwanie po współrzędnych:

 

 

Przygotowanie wydruku fragmentu mapy:

 

 

Przygotowanie linku do widoku mapy:

 

 

Sprawdzenie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego:

 

 

Profil terenu:

 

 

Analiza zmian w użytkowaniu terenu:

 

 

Objętość mas ziemnych od płaszczyzny:

 

 

Analizy widoczności:

 

 

Pobieranie danych BDOT10k oraz wtyczka QGIS:

 

 

Nowa wersja aplikacji Geoportal, przystosowanej do urządzeń mobilnych:

 

 

Pobieranie danych z Geoportalu Krajowego: