Dla użytkowników chcących nauczyć się obsługi aplikacji mapowej Geoportalu publikujemy filmy instruktażowe. Filmy te prezentują sposób korzystania z funkcji dostępnych w Geoportalu. Dzięki wykorzystaniu dostępnych funkcji, użytkownik może w pełni wykorzystać możliwości jakie daje aplikacja mapowa Geoportalu.

Tematy obecnie dostępnych filmów instruktażowych:

  1. Podstawowe informacje, zawartość mapy, wyszukiwanie ogólne, adresów i działek,
  2. Wyszukiwanie po współrzędnych
  3. Przygotowanie wydruku fragmentu mapy
  4. Przygotowanie linku do widoku mapy
  5. Sprawdzenie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego
  6. Profil terenu
  7. Analiza zmian w użytkowaniu terenu
  8. Objętość mas ziemnych od płaszczyzny
  9. Analizy widoczności
  10. Pobieranie danych BDOT10k oraz wtyczka QGIS 
Szczegółowe informacje na temat korzystania z Geoportalu, oraz szereg praktycznych porad i wskazówek można znaleźć w podręczniku użytkownika. 

Kliknij tutaj aby pobrać podręcznik w pliku pdf.

 

Podstawowe informacje, zawartość mapy, wyszukiwanie ogólne, adresów i działek

 

 

Wyszukiwanie po współrzędnych:

 

 

Przygotowanie wydruku fragmentu mapy:

 

 

Przygotowanie linku do widoku mapy:

 

 

Sprawdzenie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego:

 

 

Profil terenu:

 

 

Analiza zmian w użytkowaniu terenu:

 

 

Objętość mas ziemnych od płaszczyzny:

 

 

Analizy widoczności:

 

 

Pobieranie danych BDOT10k oraz wtyczka QGIS: