Dla użytkowników chcących nauczyć się obsługi aplikacji mapowej Geoportalu publikujemy filmy instruktażowe. Filmy te prezentują sposób korzystania z funkcji dostępnych w Geoportalu. Dzięki wykorzystaniu dostępnych funkcji, użytkownik może w pełni wykorzystać możliwości jakie daje aplikacja mapowa Geoportalu.

Tematy obecnie dostępnych filmów instruktażowych:

  1. Zawartość mapy, Nawigacja na mapie,
  2. Zarządzanie widocznością narzędzi
  3. Dodawanie usług WMS do Geoportalu,
  4. Wyszukiwanie miejscowośći,metadanych,
  5. Pomiary na mapie,
  6. Centrowanie mapy,
  7. Zmiana układu współrzędnych,
  8. Link do kompozycji mapowej.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z Geoportalu, oraz szereg praktycznych porad i wskazówek można znaleźć w podręczniku użytkownika. 

Kliknij tutaj aby pobrać podręcznik w pliku pdf.

 

Zawartość mapy

 

 

Nawigacja na mapie:

 

 

Zarządzanie widocznością narzędzi:

 

 

Dodawanie usługi WMS do Geoportalu:

 

 

Dodawanie zewnętrznej usługi WMS do Geoportalu:

 

 

Wyszukiwanie miejscowośći:

 

 

Wyszukiwanie metadanych:

 

 

Pomiary na mapie:

 

 

Centrowanie mapy:

 

Zmiana układu współrzędnych:

 

Link do kompozycji mapowej: