100-lecie Polskiego Przeglądu Kartograficznego

Zdjęcie przedstawia Głównego Geodetę Kraju Alicję Kulkę podczas przemówienia na Ogólnopolskiej Konferencji oraz prowadzących

Alicja Kulka Główny Geodeta Kraju gościem honorowym podczas konferencji naukowej z okazji 100- lecia Polskiego Przeglądu Kartograficznego, który odbywa się na Uniwersytecie Marii Curie –  Skłodowskiej w Lublinie.

Pierwszy numer Polskiego Przeglądu Kartograficznego wydany został w 1923 r. i był to jedyny taki periodyk na świecie. Dzisiaj wydawany jako Polish Cartographical Review nadal jest cenionym czasopismem, w kraju i na świecie, na którego łamach publikują wybitni naukowcy.

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Geomatyki i Kartografii UMCS, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a także Nadleśnictwo Janów Lubelski.