‘Planowanie przestrzenne’-  Nowa kompozycja mapowa

Rysunek przedstawia kompozycję mapową "Zagospodarowanie przestrzenne"

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka wprowadziła nową kompozycję mapową “Planowanie przestrzenne“,  bazującą na nowym, zoptymalizowanym silniku mapowym zapewniającym prostą i intuicyjną nawigację po mapach i innych zasobach Geoportalu. Zastosowane zoptymalizowane technologie znacząco przyspieszyły działanie naszej strony internetowej. 

Celem wdrożenia było ułatwienie użytkownikom dostępu do informacji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, przy jednoczesnym wprowadzeniu ulepszonych funkcjonalności znacząco rozszerzających możliwości  aplikacji. Aplikacja jest teraz bardziej responsywna i przyjazna także dla urządzeń mobilnych, co umożliwia wygodne korzystanie z niej na smartfonach i tabletach.

Rysunek przedstawia ulepszone funkcjonalności w nowej kompozycji mapowej