13 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.

Kolejna w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 21 – 22 września 2023 r. Do egzaminów w zakresach 1 i 2 przystąpiło łącznie 35 osób.
Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.
Część ogólną (testową) zdawało 35 osób, zdało 18 osób.
Część szczegółową zdawało 18 osób, zdało 15 osób.
Część ustną zdawało 15 osób, zdało 13 osób.
Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 13 osób.

Kolejna sesja egzaminacyjna przewidziana jest na 19 – 20 października 2023 r.

Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.
Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.
Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.
Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.