Nowe dane fotogrametryczne dostępne w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy:

  1. dane wysokościowe pozyskane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla części województwa świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:
    • Chmurę punktów o gęstości 4 pkt/m2
    • Numeryczny model terenu o interwale siatki 1m
    • Numeryczny model pokrycia terenu o interwale siatki 1m
rys2 - zrzut przedstawia NMT i NMPT

Zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji:

rys3 - zrzut przedstawia zasięg opracowania danych wysokościowych

Nowo przyjęte dane wysokościowe można pobrać lokalnie za pomoc skorowidzów dostępnych w grupie warstw „Dane do pobrania” –> „Numeryczny model terenu” / „Numeryczny model pokrycia terenu” / „Dane pomiarowe NMT”:

rys4 - zrzut przedstawia sposób pobierania danych wysokościowych z serwisu geoportal
  1. blisko 30 000 zdjęć lotniczych pionowych o GSD = 0,05 m z 2023 roku (RGB) dla obszaru miasta Krakowa. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Kraków.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji:

rys5 - zrzut przedstawia zasięg opracowania zdjęć lotniczych dla Krakowa

Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek:

rys6 - zrzut przedstawia sposób zakupu zdjęć lotniczych przez Portal PZGIK