GGK Alicja Kulka na Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie

1. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka przemawia podczas Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Na zaproszenie Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr. hab. inż. Leszka Książka, prof. URK Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka wzięła udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024. Składając wykładowcom i studentom życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań oraz realizacji wytyczonych celów w rozpoczynającym się roku akademickim przypomniała między innymi „Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie to jedna z najstarszych akademickich instytucji naukowo-dydaktycznych. Dumą napawa myśl o wszystkich wspaniałych absolwentach, którzy zdobywając wykształcenie na tym Wydziale byli najpierw prekursorami sztuki geodezyjnej i kartograficznej, a później mieli ogromny wpływ na to jak zawód geodety wygląda obecnie.”

2. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka przemawia podczas Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
3. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka przemawia podczas Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
4. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka przemawia podczas Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
5. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka przemawia podczas Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie