130. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju

1. GGK Alicja Kulka na 130. posiedzeniu Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP

8 maja 2024 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się 130. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działającej przy Głównym Geodecie Kraju. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alicja Kulka, Główny Geodeta Kraju oraz 11 członków Komisji. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Maciej Zych.

Porządek obrad obejmował:

  1. Przyjęcie protokołu ze 129. posiedzenia Komisji z dnia 20 marca 2024 r.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Polskie egzonimy w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” – kontynuowanie omawiania różnic z wykazem Komisji.

Spotkanie rozpoczęła Pani Alicja Kulka od wręczenia powołania na nowego członka Komisji dla Pana Romana Janusiewicza – eksperta w dziedzinie kartografii, członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kartografów Polskich.

Kolejnym punktem posiedzenia były sprawy bieżące, w tym m.in.:

• przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji sprawozdania z 5. posiedzenia Biura UNGEGN (Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych) i przewodniczących Sekcji,
• omówienie części wstępnych do wykazu nazw budowli i innych obiektów miejskich (stanowiącego suplement do „Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata”) – planowanego do wydania na koniec 2024 r.
• korespondencji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącej tłumaczenia nazwy „Polska” na język angielski.

Następnie Komisja kontynuowała (rozpoczęte na poprzednich posiedzeniach) analizowanie różnic między zapisem polskich egzonimów uwzględnionych w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN z zasadami pisowni i interpunkcji” (pod red. E. Polańskiego, wydanie IV, dodruk poprawiony 2018), a nazwami stosowanymi lub zalecanymi przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje o przebiegu posiedzenia zostaną umieszczone na stronie Komisji pod adresem: https://www.gov.pl/web/ksng/

1. GGK Alicja Kulka na 130. posiedzeniu Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP
4. GGK Alicja Kulka podczas wręczania powołania na nowego członka Komisji
6. Członkowie Komisji podczas obrad
6. Członkowie Komisji podczas obrad