Ruszają prace dotyczące realizacji projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej w północnej części kraju

Ilustracja przedstawia fragment mapy Polski z przebiegiem linii niwelacyjnych planowanych do pomiaru w ramach poszczególnych części ogłoszonego postępowania przetargowego.

Główny Geodeta Kraju zawarł w dniach 23-24 kwietnia i 6-7 maja 2024 roku umowy z wykonawcami prac związanych z realizacją projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej w północnej części kraju (obiekt 4738). Wykonawcami dla poszczególnych części są:

• część 1 – obszar części województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego – Geokart-International sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie;
• część 2 – obszar części województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – konsorcjum firm: OPEGIEKA sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu – lider konsorcjum i PMG Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – partner konsorcjum;
• część 3 – obszar części województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego – Geores sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie;
• część 4 – obszar części województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak SKB GIS s.c. z siedzibą w Olsztynie.

Przedmiot umowy na każdej z części obejmuje: wykonanie bolców ze stali kwasoodpornej, stabilizację nowych znaków, pomiar przewyższeń metodą geometrycznej niwelacji precyzyjnej, opracowanie danych pomiarowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji technicznej z wykonanych prac. Łączna wartość podpisanych umów to 12,47 mln zł. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec listopada 2024 r.

Ilustracja przedstawia fragment mapy Polski z przebiegiem linii niwelacyjnych planowanych do pomiaru w ramach poszczególnych części ogłoszonego postępowania przetargowego.