Usługa ze statusami helikopterów LPR znów dostępna

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, we współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, publikuje usługę prezentującą statusy helikopterów stacjonujących w bazach HEMS w Polsce, wraz ze statusem pogody na stacji.

Ilustracja przedstawia widok Geoportalu z włączonymi warstwami usługi, m.in. bazy HEMS, lądowiska gminny i przyszpitalne.

Usługa, oprócz statusów helikopterów, prezentuje informacje o lokalizacji całodobowych lądowisk przyszpitalnych, gminnych miejscach do lądowania oraz zasięgu działania LPR, w postaci buforów o promieniu 60 i 130 km. Serwis znajduje się w kompozycji Geoportalu krajowego, w folderze ‘Dane innych instytucji’ -> ‘Ministerstwo Zdrowia’.