Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Posiedzenie Rady IIP pod przewodnictwem GGK Alicji Kulki

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 13 maja 2024 r. pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
Przewodnicząca Rady przedstawiła najważniejsze działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Między innymi omówiła rządowe programy wieloletnie dot. „Aktualizacji baz danych fotogrametrycznych na lata 2024-2026” oraz „Modernizacji podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz systemu ASG-EUPOS”.
W prezentacji dotyczącej „Potencjalnych kierunków rozwoju Bazy Danych Obiektów Topograficznych” dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW wskazał, że BDOT10k stanowi fundament wielu baz danych. Jednak na przestrzeni lat zaszły duże zmiany technologiczne i pojawiły się nowe potrzeby użytkowników, które wymuszają dyskusję nad kierunkami rozwoju BDOT10k.
W wystąpieniu nakreślił potencjalne kierunki rozwoju: szerszy model pojęciowy, integrację z Numerycznym Modelem Terenu, a także rozszerzenie o niektóre informacje w zakresie gromadzonych danych – dane nawigacyjne, dane o wnętrzach budynków.
W podsumowaniu dyskusji członkowie Rady IIP zauważyli, że warto rozpocząć rozmowę o przyszłości BDOT10k. Aktualnie powinno się równocześnie zacząć tworzyć i doskonalić nową bazę, a potem zdecydować kiedy i w jaki sposób ją wprowadzić.
Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Zagranicznej GUGiK Ewa Surma przedstawiła aktualne informacje z zakresu INSPIRE.
Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 26 czerwca 2024 r.