VII Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Kierunki Rozwoju i Innowacje w Geodezji i Kartografii”

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka na VII Konferencji Naukowo-Technicznej "Kierunki Rozwoju i Innowacje w Geodezji i Kartografii"

W dniach 13-15 maja 2024 r. w Arłamowie odbyła się VII Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Kierunki Rozwoju i Innowacje w Geodezji i Kartografii”.
W konferencji uczestniczyła Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka, która objęła przedsięwzięcie honorowym patronatem. W swoim wystąpieniu przedstawiła między innymi wybrane działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).
Dodatkowo poruszono tematy takie, jak: Zadania realizowane przez Wojewódzkie Biura Geodezji – stan obecny, perspektywy.
Tematem konferencji były również nowoczesne techniki i technologie pomiarowe w pracach scalania gruntów, wykorzystanie narzędzi GIS w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, geodezyjne projektowanie przestrzeni wiejskiej, ochrona środowiska w zakresie ochrony gatunków rolnych i leśnych, kompleksowe prace scalania i wymiany gruntów, kataster nieruchomości. Ponadto poruszono tematy takie, jak gospodarka nieruchomościami, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne, nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych, geodezja inżynieryjno-przemysłowa.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i uczelni wyższych.
Organizatorami spotkania byli Politechnika Rzeszowska, Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie.