Modele 3D drzew dla kolejnych powiatów dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

zrzut ekranu przedstawiający wygenerowane modele 3D drzew wraz z modelami 3D budynków.

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępne są modele 3D drzew w formacie CityGML dla kolejnych powiatów:

  1. województwo mazowieckie: Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce
  2. województwo podkarpackie: Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg
  3. województwo małopolskie: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów
  4. województwo warmińsko-mazurskie: Elbląg, Olsztyn
  5. województwo podlaskie: Białystok, Łomża, Suwałki

Sukcesywnie udostępniane będą modele 3D drzew dla pozostałych powiatów, o czym będziemy Państwa informować. Szczegółowe informacje na temat opracowanych modeli 3D drzew dostępne są pod adresem: https://www.geoportal.gov.pl/pl/dane/inne-dane/modele-3d-drzew/

zrzut ekranu przedstawiający wygenerowane modele 3D drzew wraz z modelami 3D budynków.

Modele 3D drzew są dostępne nieodpłatnie i do powszechnego wykorzystania za pomocą serwisu www.geoportal.gov.pl. W grupie warstw „Dane do pobrania” – „Topografia” widoczna jest usługa WMS „Modele 3D drzew” zawierająca warstwę „Drzewa LoD1 – 2023”. Wykorzystując narzędzie identyfikacji, po kliknięciu w oknie mapy w granicach powiatu, dla którego chcemy uzyskać dane, możemy pobrać modele 3D drzew.

zrzut ekranu przedstawiający sposób pobierania modeli 3D drzew w serwisie www.geoportal.gov.pl