Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML dla województwa pomorskiego dostępna w PZGiK

rys1 - wizualizacja fragmentu mapy glebowo-rolniczej dla woj. pomorskiego.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych wykonał konwersję do nowego schematu aplikacyjnego GML wektorowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000. Mapa została pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.


Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML jest dostępna również dla województw: lubuskiego, podlaskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

rys1 - wizualizacja fragmentu mapy glebowo-rolniczej dla woj. pomorskiego.

Powyższe dane w nowym schemacie aplikacyjnym można zakupić składając stosowny wniosek (podpisany elektronicznie lub odręcznie) do GUGiK. Na potrzeby realizacji zadań publicznych, do celów edukacyjnych oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, dane te mogą być udostępnione w sposób nieodpłatny.