Podpisanie umowy na pomiar punktów osnowy grawimetrycznej klasy bazowej

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia mapę Polski z rozmieszczeniem punktów przewidzianych do opracowania w ramach podpisanej umowy.

Główny Geodeta Kraju w dniu 20 maja 2024 zawarł umowę z Instytutem Geodezji i Kartografii na wykonanie pomiaru osnowy grawimetrycznej klasy bazowej. Przedmiot umowy w zakresie zamówienia podstawowego obejmuje zaprojektowanie i stabilizację znaków geodezyjnych w miejsce 9 punktów zniszczonych oraz wykonanie pomiarów gradientu pionowego przyspieszenia siły ciężkości i wartości absolutnego przyspieszenia siły ciężkości na 82 punktach bazowej osnowy grawimetrycznej wraz z opracowaniem danych pomiarowych i sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej z wykonanych prac. Wartość podpisanej umowy na 2024 rok to 723 240,00 zł. Zakończenie prac zamówienia podstawowego przewidziane jest na 29 listopada 2024 r.
Umowa przewiduje także możliwość uruchomienia zamówienia opcjonalnego, obejmującego wykonanie pomiarów gradientu pionowego przyspieszenia siły ciężkości oraz wartości absolutnego przyspieszenia siły ciężkości na pozostałych 86 punktach bazowej osnowy grawimetrycznej wraz z opracowaniem danych pomiarowych i sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej z wykonanych prac. Wartość zamówienia opcjonalnego na 2025 rok to 724 101,00 zł. Zakończenie prac zamówienia opcjonalnego przewidziane jest na 28 listopada 2025 r.

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia mapę Polski z rozmieszczeniem punktów przewidzianych do opracowania w ramach podpisanej umowy.