Nowa wersja wtyczki QGIS do walidacji i kontroli danych GML

rys2 - Ilustracja przedstawia sposób instalacji wtyczki Walidator plików GML w oprogramowaniu QGIS

W repozytorium wtyczek QGIS umieściliśmy zaktualizowaną wtyczkę Walidator plików GML, wersja 1.0.6, wykonującą walidację plików GML/XML ze schematem aplikacyjnym GML oraz kontrolującą atrybuty wskazanych danych.

rys1 - Ilustracja przedstawia zrzut okna wtyczki Walidator plików GML w oprogramowaniu QGIS

Nowa wersja wtyczki zawiera zmiany w zakresie:
• kontroli danych EGiB,
• kontroli danych BDOT500,
• kontroli danych BDOT10k,
• raportowania błędów w formacie PDF.

W celu dodania wtyczki do programu QGIS na pasku narzędzi należy wybrać
„Wtyczki” – „Zarządzanie wtyczkami”.
Następnie w wyszukiwarce wszystkich wtyczek wpisać „Walidator plików GML”, a następnie zaznaczyć wyszukaną wtyczkę „Walidator plików GML” i kliknąć przycisk „Zainstaluj wtyczkę”.

rys2 - Ilustracja przedstawia sposób instalacji wtyczki Walidator plików GML w oprogramowaniu QGIS