24 osoby zdobyły uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Kolejna w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 21 – 22 czerwca 2024 r. Do egzaminów w zakresach 1, 2 i 5 przystąpiło łącznie 41 osób.
Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.
Do części ogólnej (testowej) przystąpiło 41 osób, zdało 31 osób.
Do części szczegółowej przystąpiło 31 osób, zdało 27 osób.
Do części ustnej przystąpiło 27 osób, zdały 24 osoby.
Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 24 osoby.

Następna sesja egzaminacyjna przewidziana jest na 21 – 24 sierpnia 2024 r. W lipcu nie zaplanowano egzaminów.