Przedstawiciele GUGiK na spotkaniu PCC

1. Baner z logotypem PCC

W dniach 17 – 19 czerwca 2024 r. odbyła się w Brugii (Belgia) konferencja Stałego Komitetu ds. Katastru (ang. Permanent Committee on Cadastre (PCC)) w Unii Europejskiej. Na spotkaniu Polskę reprezentowali Zastępca Głównego Geodety Kraju Anna Bober oraz Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach Marcin Grudzień. Tematami wiodącymi konferencji były fiskalizacja katastru oraz stosowanie rozporządzenia o ochronie danych osobowych(RODO). Marcin Grudzień wygłosił prezentację dotyczącą doświadczeń Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii we wdrażaniu RODO w kontekście prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

2. Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach Marcin Grudzień podczas prezentowania

Ponieważ w 2025 roku Polska przejmuje prezydencję PCC i kolejna konferencja PCC odbędzie się w czerwcu 2025 roku w Polsce, Zastępca GGK Anna Bober przestawiła prezentację promującą osiągnięcia polskiej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Po prezentacji odbyło się uroczyste przekazanie flagi PCC przez szefową belgijskiego Generalnego Zarządu Informacji Majątkowej Els Dewulf na ręce Zastępcy Głównego Geodety Kraju Anny Bober.

3. Uroczyste przekazanie flagi PCC przez szefową belgijskiego Generalnego Zarządu Informacji Majątkowej Els Dewulf na ręce Zastępcy Głównego Geodety Kraju Anny Bober