26 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Po lewej stronie na niebieskim tle napis: "Egzaminy na uprawnienia zawodowe", a po prawej wizualizacja sali egzaminacyjnej

Kolejna w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 23 – 26 sierpnia 2023 r. Do egzaminów w zakresach 1 i 2 przystąpiły łącznie 74 osoby.

Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.

Część ogólną (testową) zdawały 74 osoby, zdały 44 osoby.

Część szczegółową zdawały 44 osoby, zdały 34 osoby.

Część ustną zdawały 34 osoby, zdało 26 osób.

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 26 osób.

Kolejna sesja egzaminacyjna przewidziana jest na 21 – 22 września 2023 r.