Umowa na opracowanie danych fotogrametrycznych

Ilustracja przedstawia zakres realizowanych umów na opracowanie ortofotomapy 5 cm i danych wysokościowych 12 pkt/m2

Główny Geodeta Kraju 22 sierpnia 2023 r. podpisał:

  • dwie umowy na opracowanie wysokorozdzielczych danych fotogrametrycznych, w szczególności ortofotomapy klasycznej o terenowym rozmiarze piksela 5 cm i danych wysokościowych opracowanych w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości chmury punktów 12 pkt/m2 dla miast położonych w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim i świętokrzyskim
  • umowę na opracowanie wysokorozdzielczych danych fotogrametrycznych obejmującą dodatkowo opracowanie danych ukośnych oraz modeli siatkowych 3d mesh dla miasta Malbork.

Umowy na wykonanie ortofotomapy 5 cm i danych wysokościowych 12 pkt/m2 obejmują opracowanie 1029 arkuszy (5217km2). Termin realizacji umów mija 20 grudnia 2023 r.

Ilustracja przedstawia zakres realizowanych umów na opracowanie ortofotomapy 5 cm i danych wysokościowych 12 pkt/m2. Tabela załączona poniżej.
xlsx 9 KB

Zakres opracowania przedstawiono na poniższej ilustracji.

W ramach umowy na wykonanie danych ukośnych oraz modeli siatkowych 3d mesh opracowane zostaną:

  • zdjęcia lotnicze pionowe i ukośne 5 cm
  • ortofotomapa pionowa i ukośna 5 cm
  • dane pomiarowe lidar 12 pkt/m2
  • model siatkowy 3d mesh

Zakres opracowania obejmuje 5 arkuszy dla miasta Malbork (Termin realizacji umowy mija 20 grudnia 2023 r.) co przedstawia poniższa ilustracji.