Nowe skany archiwalnych zdjęć lotniczych dostępne w PZGiK

Po lewej stronie na niebieskim tle napis: "Nowe dane fotogrametryczne przyjęte do PZGiK", a po prawej fragment ortofotomapy

Do Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejną partię archiwalnych zdjęć lotniczych wykonanych na płytach szklanych (350 sztuk). Zdjęcia pochodzą z archiwum w Lesznowoli i zostały scyfryzowane w ramach prac własnych GUGiK.

Są to materiały w skali szarości, wykonane w latach 1960, 1963, 1967, 1968, 1969 obejmujące okolice Krakowa, Grybowa, Wrocławia, Stawna, Poznania i Mysiadła. Skale zdjęć mieszczą się w zakresie od 1:2500 do 1:24600.

Na poniższej ilustracji kolorem czerwonym wskazano obszary, dla których zeskanowano powyższe zdjęcia archiwalne wykonane na płytach szklanych.

Ilustracja przedstawia zasięg przyjetych archiwalnych zdjęć lotniczych.

Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek. Podgląd tych zdjęć w postaci miniatur (czyli plików o zmniejszonej rozdzielczości) jest dostępny również w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Skorowidze” –  „Zdjęcia lotnicze”.

Ilustracja przedstawia skorowidze zdjęć lotniczych dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl.