Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2023 roku zbiory danych BDOT10k
dla obszaru 5 powiatów.

Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

  • województwo mazowieckie: powiaty pułtuski, żuromiński,
    oraz w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego:
  • województwo dolnośląskie: powiat jaworski – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
  • województwo pomorskie: powiat kartuski – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
  • województwo wielkopolskie: powiat gostyński – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Ilustracja przedstawia obszary powiatów objętych aktualizacją zbiorów danych BDOT10k.


Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k i jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania→Topografia→Baza Danych Obiektów Topograficznych.

Ilustracja przedstawia zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla powiatu jaworskiwgo w Portalu BDOT10k oraz w usłudze Baza Danych Obiektów Topograficznych.

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.

Ilustracja przedstawia lokalizację wtyczki BDOT10k_GML_SHP w repozytorium wtyczek programu QGIS.