Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Ilustracja przedstawia baner reklamujący konkurs.

Ruszyła kolejna edycja „Konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu geodezji i kartografii” organizowanego przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Głównego Geodetę Kraju. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Prace powinny być na najwyższym poziomem naukowym, przedstawiać oryginalne rozwiązania i mieć potencjał praktyczny.
Prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie obronione w roku akademickim 2022/23 można zgłaszać do 31 października 2023 r. w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową konkursu www.konkurs.sgp.geodezja.org.pl. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w lutym 2024 roku.

Ilustracja przedstawia baner reklamujący konkurs.