Aktualizacja bazy BDOT10k dla powiatu kutnowskiego

Po lewej stronie napis: "Aktualizacja baz BDOT10k", a po prawej fragment wizualizacji BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowany w 2023 roku zbiór danych BDOT10k
dla obszaru powiatu kutnowskiego w województwie łódzkim.

Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Ilustracja przedstawia obszary powiatów objętych aktualizacją zbiorów danych BDOT10k.

Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k, a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania→Topografia→Baza Danych Obiektów Topograficznych.

Ilustracja przedstawia zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla powiatu kutnowskiego w Portalu BDOT10k oraz w usłudze Baza Danych Obiektów Topograficznych.

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.

Ilustracja przedstawia lokalizację wtyczki BDOT10k_GML_SHP w repozytorium wtyczek programu QGIS.