Postępowanie na opracowanie wysokorozdzielczych danych fotogrametrycznych dla m. Malbork

Po lewej stronie na niebieskim tle napis: "Przetarg", a po prawej zrzut ekranu ze strony geoportal.gov.pl.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii uruchomił postępowanie na opracowanie wysokorozdzielczych danych fotogrametrycznych dla m. Malbork (5 arkuszy, 24 km2), tj.:

  • Modeli siatkowych 3d mesh;
  • Zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych o GSD <=  5 cm;
  • Ortofotomapy pionowej i ukośnej o terenowym rozmiarze piksela 5 cm;
  • Chmury punktów w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości co najmniej 12 pkt/m2;
  • Numerycznego modelu terenu w formacie ARC/INFO ASCII GRID o interwale siatki 1m;
  • Numerycznego modelu pokrycia terenu w formacie ARC/INFO ASCII GRID o interwale siatki 0.5 m;
  • Obrazów intensywności o terenowym rozmiarze piksela 25 cm.

Oferty można składać w terminie do 11 sierpnia br. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się pod adresem: https://gugik.ezamawiajacy.pl/pn/gugik/demand/notice/public/101658/details

zrzut ekranu z platformy e-zamawiający z opublikowanym postępowaniem