Aktualizacja bazy PRNG w części dotyczącej rejestru polskich nazw geograficznych świata

Ilustracja przedstawia okno strony geoportal.gov.pl z oznaczoną warstwą "dane do pobrania" i podwarstwą "Państwowy rejestr nazw geograficznych"

W portalu www.geoportal.gov.pl w zakładce „Dane do pobrania” udostępniliśmy zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) w części dotyczącej rejestru polskich nazw geograficznych świata. Obecna wersja danych zawiera wyniki prowadzonej na bieżąco aktualizacji i weryfikacji rejestru, w tym:
1) dodanie 1690 nazw budowli i innych obiektów miejskich w kategoriach: most; cmentarz, nekropola; dworzec kolejowy; fort, twierdza, zamek; grobowiec, mauzoleum; inny obiekt antropogeniczny; inny zabytek; lotnisko; park, ogród; plac; pomnik, posąg, statua; świątynia, klasztor, miejsce kultu; tunel; ulica;
2) zmiany wynikające z uchwał Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju podjętych na 127, 128, 129 oraz 130 posiedzeniu plenarnym;
3) dodatkowe zmiany wynikające z weryfikacji i aktualizacji innych danych m.in. poprawa lub dodanie endonimów, poprawa współrzędnych geograficznych, uwzględnienie nazw danych obiektów również w innych państwach, na obszarze których występują oraz pominięcia wariantowej odmiany dla niektórych nazw.

Zaktualizowane dane PRNG można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania m.in. poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl

Ilustracja przedstawia okno strony geoportal.gov.pl z oznaczoną warstwą "dane do pobrania" i podwarstwą "Państwowy rejestr nazw geograficznych"