Wtyczka QGIS do walidacji i kontroli danych GML

Ilustracja przedstawia sposób instalacji wtyczki Walidator plików GML w oprogramowaniu QGIS

W repozytorium wtyczek QGIS umieściliśmy zaktualizowaną wtyczkę Walidator plików GML, wersja 1.0.7, wykonującą walidację plików GML/XML ze schematem aplikacyjnym GML oraz kontrolującą atrybuty wskazanych danych.

Ilustracja przedstawia zrzut okna wtyczki Walidator plików GML w oprogramowaniu QGIS z wybraną zakładką Walidacja plików GML
Ilustracja przedstawia zrzut okna wtyczki Walidator plików GML w oprogramowaniu QGIS z wybraną zakładką Kontrola atrybutów GML

Nowa wersja wtyczki zawiera zmiany w zakresie:
• kontroli danych BDOT10k,
• kontroli danych GESUT,
• kontroli danych EGiB,
• możliwości wyboru jednego lub wielu formatów raportów (np. jednoczesne wygenerowanie raportów w formatach xls i pdf),
• walidacji plików GML map glebowo-rolniczych,
• kontroli atrybutów danych map glebowo-rolniczych (kontrole będą rozbudowane w kolejnej wersji wtyczki),
• możliwości wyboru wersji szablonu kontroli (wtyczka wybiera automatycznie najnowszą dostępną wersję szablonu kontroli),
• możliwość włączenia lub wyłączenia wczytywania obiektów z wypełnionym atrybutem koniecWersjiObiektu,
• możliwości zmiany szerokości okna wtyczki w celu odczytania pełnej treści nazw kontroli,
• poprawy walidacji „dużych” plików GML (np. pojemność 1,4 GB),
• generowania warstw tymczasowych z obiektami zawierającymi błędy z walidacji,
• generowania warstw tymczasowych z obiektami zawierającymi błędy z kontroli atrybutów (geometria jest traktowana jako atrybut),
• generowania warstw tymczasowych z obiektami wskazującymi na dziury lub nakładania się obiektów w klasach pokrycia terenu BDOT10k,
• drobnych poprawek w generowaniu raportów w formatach xls i pdf,
• wyłączenia formatu txt.

Ilustracja przedstawia zrzut okna nawigatora warstw w QGIS z warstwami zawierającymi błędy z walidacji, kontroli atrybutów lub błędów w pokryciu terenu w BDOT10k
Ilustracja przedstawia zrzut okna QGIS tabeli atrybutów warstwy z błędami kontroli atrybutów

W celu dodania wtyczki do programu QGIS na pasku narzędzi należy wybrać „Wtyczki” – „Zarządzanie wtyczkami”.
Następnie w wyszukiwarce wszystkich wtyczek wpisać „Walidator plików GML”, a następnie zaznaczyć wyszukaną wtyczkę „Walidator plików GML” i kliknąć przycisk „Zainstaluj wtyczkę”.

Ilustracja przedstawia sposób instalacji wtyczki Walidator plików GML w oprogramowaniu QGIS