Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

1. Zdjęcie przedstawia członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej podczas posiedzenia.

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 26 czerwca 2024 r. pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
Przedstawiciele Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego – płk A. Piotrowski oraz M. Woroszkiewicz zaprezentowali temat „Wykorzystanie wizualizacji BDOT10k w skali 1: 25 000 do zautomatyzowanego opracowania wojskowych map topograficznych”. Powstanie tych map było możliwe dzięki porozumieniu o wzajemnej współpracy zawartemu pomiędzy GUGiK a SRGeo, w tym o wymianie danych i doświadczeń.
Baza danych wektorowych wizualizacji kartograficznej BDOT10k w skali 1:25 000 stanowi jedno z podstawowych źródeł danych do opracowania wojskowej mapy topograficznej. Mapy te są kluczowym narzędziem do planowania i realizacji operacji wojskowych, zapewniają jednolite standardy w zakresie cyfrowych map topograficznych, co ułatwia współpracę i koordynację działań między siłami zbrojnymi państw NATO. Ponadto dostarczają aktualne i wiarygodne informacje topograficzne wojskom.
Ponadto podczas spotkania omawiano projekt „Planu funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w latach 2024-2026”, a także zagadnienia związane z Architekturą Informacyjną Państwa.
Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 9 października 2024 r.

1. Zdjęcie przedstawia członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej podczas posiedzenia.
2. Posiedzenie Rady IIP pod przewodnictwem GGK Alicji Kulki.
3. Zdjęcie przedstawia członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej podczas posiedzenia.
4. Zdjęcie przedstawia członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej podczas posiedzenia.