Aktualizacja tabel konwersji danych EGiB z MODELU 2015 do MODELU 2021

Aktualizacja tabel konwersji danych EGiB z MODELU 2015 do MODELU 2021 – Aktualności

Informujemy, że na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii została opublikowana 2 wersja tabel konwersji danych EGiB z Modelu 2015 określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 2109) do Modelu 2021 określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. poz. 1390) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 745).