Główny Geodeta Kraju na XLII warsztatach szkoleniowych „INFO-OŚRODEK”

GGK Alicja Kulka podczas otwarcia w Ustroniu XLII warsztaty szkoleniowe z cyklu „INFO-OŚRODEK”

Alicja Kulka, Główny Geodeta Kraju otworzyła w Ustroniu XLII warsztaty szkoleniowe z cyklu „INFO-OŚRODEK”. Dwudniowe spotkanie jest organizowane cyklicznie przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Tym razem rozpoczęły się 30 listopada 2023 r. prezentacją Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki na temat podejmowanych ostatnio przedsięwzięć i inicjatyw w zakresie usprawnienia działania służby geodezyjnej i kartograficznej. Warsztaty z cyklu „INFO-OŚRODEK” od wielu lat są miejscem szerokiej dyskusji zarówno o bieżących problemach służby geodezyjnej i kartograficznej, jak i o przyszłości geodezji i gromadzą liczną reprezentację przedstawicieli jednostek administracji geodezyjnej i kartograficznej.

GGK Alicja Kulka podczas otwarcia w Ustroniu XLII warsztaty szkoleniowe z cyklu „INFO-OŚRODEK”
Uczestnicy XLII warsztatów szkoleniowych z cyklu „INFO-OŚRODEK”
GGK Alicja Kulka podczas otwarcia w Ustroniu XLII warsztaty szkoleniowe z cyklu „INFO-OŚRODEK”
Uczestnicy XLII warsztatów szkoleniowych z cyklu „INFO-OŚRODEK”