Spotkanie techniczne organizacji EUPOS w Rydze

rys1-przedstawia uczestników spotkania roboczego EUPOS w Rydze

22-23 listopada 2023 r. w Rydze na Łotwie odbyło się spotkanie techniczne organizacji EUPOS (European Position Determination System) zrzeszającej podmioty publiczne prowadzące systemy stacji referencyjnych w Europie.

rys1-przedstawia uczestników spotkania roboczego EUPOS w Rydze

W trakcie spotkania omówione zostały aktualne kierunki rozwoju systemów wspomagania wyznaczania pozycji i nawigacji GNSS oraz wyzwania z jakimi spotykają się administratorzy oraz użytkownicy końcowi. W szczególności omówione zostały następujące tematy:
• przykłady łączenia reflektorów inSAR z filarami stacji referencyjnych oraz wspólne wykorzystanie technologii inSAR oraz GNSS
• dyskusja nad dalszym wykorzystaniem indywidualnych kalibracji anten GNSS w systemach czasu rzeczywistego RTN/RTK
• metody analizy zakłóceń sygnałów GNSS na stacjach referencyjnych oraz wykorzystywane w tym zakresie oprogramowanie
• wdrożenie sygnałów Galileo i BeiDou do serwisów generowanych w poszczególnych systemach stacji referencyjnych
• sposoby minimalizacji wpływu zakłóceń jonosferycznych w nadchodzącym maksimum 25. Cyklu aktywności słonecznej.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii jako organ prowadzący system ASG-EUPOS był reprezentowany przez administratora Szymona Wajdę, który omówił analizę zakłóceń systemu ASG-EUPOS oraz wykorzystanie satelitów BeiDou gen. III w oprogramowaniu Trimble Pivot Platform.

rys2-przedstawia zrzut pierwszej strony prezentacji Szymona Wajdy (GUGIK) dot. analizy zakłóceń systemu ASG-EUPOS
rys3-przedstawia zrzut pierwszej strony prezentacji Szymona Wajdy (GUGIK) dot. wykorzystania Trimble Pivot dla potrzeb Beidou III