INFOSTRATEG – rekomendacje dofinansowania

ilustracja przedstawia logo projektu INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zarekomendowało 4 wnioski do realizacji projektu zgłoszonego przez GUGiK w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG:

  1. Automatyzacja procesu detekcja obiektów topograficznych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (wnioskowane dofinansowanie 5 833 703,50 PLN) – wnioskodawca: PROA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, LPE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  2. Stworzenie narzędzi opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych (wnioskowane dofinansowanie 5 761 019,90 PLN) – wnioskodawca: REASONFIELD LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Uniwersytet Łódzki
  3. Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem metod automatycznej detekcji obiektów topograficznych z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego (wnioskowane dofinansowanie 5 872 850,00 PLN) – wnioskodawca: GISPRO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ, Politechnika Morska w Szczecinie
  4. System do automatycznej detekcji obiektów topograficznych oparty o techniki uczenia maszynowego (wnioskowane dofinansowanie 4 926 432,50 PLN) – wnioskodawca: Tensorflight Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Politechnika Warszawska
ilustracja przedstawia logo projektu INFOSTRATEG