Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Zdjęcie przedstawia uczestników PRGiK podczas posiedzenia.

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyła się kolejna Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna pod kierownictwem przewodniczącego dr. hab. inż. Pawła Hanusa, prof. AGH.
Na początku Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka wręczyła powołanie dla nieobecnego na poprzednich obradach prof. dr. hab. inż. Jarosława Bosego.
Podczas prezentacji pierwszego tematu posiedzenia: „Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w geodezji i kartografii, w szczególności w bazach IIP.” dr hab. inż. Adam Iwaniak, prof. UPWr wskazał możliwości zastosowanie sztucznej inteligencji w geodezji m.in. w przetwarzaniu danych LIDAR (modelowanie 3d), analizie obrazów satelitarnych i lotniczych, konwersji i transformacji danych i wielu innych.
Drugim tematem była: „Klasyfikacja gleboznawcza gruntów – stan obecny i kierunki zmian.”, w której Robert Kowalczyk z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił zmiany dotyczące klasyfikacji gruntów w przepisach prawa na przestrzeni lat oraz wskazał propozycje ewentualnych zmian.
Kolejne obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej planowane są na 5 grudnia 2023 r.

Zdjęcie przedstawia uczestników PRGiK podczas posiedzenia.
Zdjęcie przedstawia uczestników PRGiK podczas posiedzenia.
GGK Alicja Kulka wręczająca powołanie do PRGiK dla prof. dr. hab. inż. Jarosława Bosego.
GGK Alicja Kulka wręczająca powołanie do PRGiK dla prof. dr. hab. inż. Jarosława Bosego.