IV Akademia Kartografii i Geoinformatyki „Modelowanie czasoprzestrzenne”

Zdjęcie przedstawia Głównego Geodetę Kraju Alicję Kulkę i Przewodniczącą Zarządu Głównego SKP dr hab. inż. Joannę Bac-Bronowicz podczas IV Akademii Kartografii i Geoinformatyki „Modelowanie czasoprzestrzenne”

W dniach 22-24 maja 2024 r. we Wrocławiu odbywa się IV Akademia Kartografii i Geoinformatyki „Modelowanie czasoprzestrzenne” pod Honorowym Patronatem i z udziałem Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki.
Akademia poświęcona jest szeroko rozumianemu problemowi czasu w modelowaniu przestrzennym, szczególnie w geoinformatycznym podejściu do analiz dynamicznych i geowizualizacji, w tym opracowań kartograficznych.
Celem IV Akademii Kartografii i Geoinformatyki jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat udziału nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w przetwarzaniu i analizach danych czasoprzestrzennych w systemach informacji geograficznej.
Szczególna uwaga została poświęcona zagadnieniom takim jak: wyniki projektów HGIS, mapy historyczne i dawne, planowanie przestrzenne, suburbanizacja, zmiany demograficzne, ochrona zdrowia, edukacja, rozwój infrastruktury i gospodarki, rejestracja różnych zjawisk i procesów przestrzennych (np.: w leśnictwie, klimatologii, ochronie środowiska, hydrografii, archeologii, geologii, geomorfologii, górnictwie i in.) metodami zdalnymi i bezpośrednimi, badania przemieszczeń i odkształceń obiektów antropogenicznych i naturalnych, rekonstrukcje i animacje 2D, 3D i 4D oraz techniki, narzędzia i aplikacje do gromadzenia, przetwarzania, modelowania, analizowania i wizualizacji danych czasoprzestrzennych.
Akademii towarzyszyły wręczenie medalu im. prof. Andrzeja Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii, prezentacja opracowań zgłoszonych do konkursu SKP o nagrodę im. Krzysztofa Buczkowskiego na najlepsze MAPY ROKU oraz obchody XXV rocznicy powstania Stowarzyszenia Kartografów Polskich.
Podczas Akademii Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka wręczyła statuetkę zwycięzcy Głównej Nagrody w Konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich Internetowa Mapa Roku 2024 Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego za mapę „Śladami dziejów Wielkopolski”. Z okazji XXV rocznicy powstania Stowarzyszenia Kartografów Polskich na ręce dr hab. inż. Joanny Bac-Bronowicz, prof. Politechniki Wrocławskiej, Przewodniczącej Zarządu Głównego SKP, przekazała list gratulacyjny oraz jubileuszową statuetkę.
Organizatorami wydarzenia byli Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Katedra Geodezji i Geoinformatyki, Polska Akademia Umiejętności Komisja Geoinformatyki, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Instytut Geografii i Rozwoju, Regionalny Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geomatyki i Kartografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geomatyki i Kartografii, Stowarzyszenie Geodetów Polskich Główna Komisja Historii i Tradycji.

Zdjęcie przedstawia Głównego Geodetę Kraju Alicję Kulkę i Przewodniczącą Zarządu Głównego SKP dr hab. inż. Joannę Bac-Bronowicz podczas IV Akademii Kartografii i Geoinformatyki „Modelowanie czasoprzestrzenne”