Zamówienie na opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie ortofotomapy 0,10 m i danych wysokościowych 4pkt/m2 dla województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i opolskiego.


Zamówienie zostało podzielone na trzy części.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia tabelę zakresami opracowania ortofotomapy i danych wysokościowych w podziale na poszczególne części.

Tabela 1

Szczegółowy zakres opracowania przedstawiono na poniższej ilustracji.

Rys. 2 Ilustracja przedstawiaja zakres planowanej do opracowania ortofotomapy i danych wysokościowych.

Termin składania ofert mija 21 czerwca 2023 r. o godz. 12:00. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gugik.ezamawiajacy.pl