Anna Bober Zastępcą Głównego Geodety Kraju

Fot. 1. Zdjęcie przedstawia Głównego Geodetę Kraju Alicję Kulkę i Zastępcę Głównego Geodety Kraju Annę Bober.

Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk powołał z dniem 22 maja 2024 roku Annę Bober na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju. Akt powołania wręczyła 27 maja 2024 r. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka. Zastępcę GGK wyłoniono w naborze zakończonym 21 maja 2024 r.
Anna Bober jest absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera (specjalność geoinformatyka), stopień naukowy doktora (specjalność systemy informacji geograficznej i kartografia) oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Data science w praktyce”.
Od 2008 r. pracowała w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Od 2017 roku jest związana z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, gdzie między innymi sprawowała funkcje Naczelnika Wydziału Kontroli Jakości oraz Naczelnika Wydziału Fotogrametrii i Teledetekcji. Od listopada 2020 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii.
Anna Bober ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych przestrzennych. Była również wykładowcą i trenerem oprogramowania GIS oraz współwykonawcą w projektach naukowych i innych z dziedziny geodezji i kartografii. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych.

Fot. 1. Zdjęcie przedstawia Głównego Geodetę Kraju Alicję Kulkę i Zastępcę Głównego Geodety Kraju Annę Bober.