29 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Kolejna w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 22 – 25 maja 2024 r. Do egzaminów w zakresach 1, 2 i 4 przystąpiło łącznie 66 osób.
Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.
Do części ogólnej (testowej) przystąpiło 66 osób, zdało 49 osób.
Do części szczegółowej przystąpiło 49 osób, zdało 29 osób.
Do części ustnej przystąpiło 29 osób, zdało 29 osób.
Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 29 osób.

Następna sesja egzaminacyjna przewidziana jest na 21 – 22 czerwca 2024 r.

Fot. 1. Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.
Fot. 2. Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.
Fot. 3. Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.
Fot. 4. Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.