„Konkurs na scenariusz lekcji z wykorzystaniem serwisu www.geoportal.gov.pl”

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Zachęcamy nauczycieli geografii i innych przedmiotów ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych do udziału w konkursie na scenariusz lekcji z wykorzystaniem serwisu www.geoportal.gov.pl. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza czterdziestopięciominutowej lekcji poświęconej wykorzystaniu Geoportalu Krajowego. Nie musi to być lekcja geografii, gdyż elementy związane z Geoportalem można umiejętnie wprowadzić także na informatyce lub historii. Termin nadsyłania prac mija 21 czerwca 2024 roku. Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe.

rys1- zdjęcie przedstawia zakładkę ze strony internetowej Geoportalu Krajowego

Cele konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu znajdują się w załączonym Regulaminie.

Zadanie konkursowe

Scenariusz lekcji powinien przekładać się na czterdziestopięciominutową lekcję szkolną. Powinien zawierać przynajmniej jeden element z poniższych zagadnień, które mogą być omówione z wykorzystaniem zasobów Geoportalu Krajowego (http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0):
• Mapa jako nieodłączny element w nauczaniu geografii
• Odkrywamy nasze otoczenie – praktyczna analiza danych z Geoportalu Krajowego
• Położenie i obszar Polski. Regiony fizycznogeograficzne
• Ukształtowanie powierzchni Polski
• Przedstawianie rzeźby terenu na mapach topograficznych obecnie i w przeszłości.
• Zróżnicowanie krajobrazów
• Krajobrazy przyrodnicze
• Wpływ przedsiębiorstwa na najbliższe otoczenie
• Ocena dostępności i jakości usług w najbliższej okolicy
• Główne funkcje terenu wokół szkoły i ocena jego zagospodarowania
• Zmiany układu przestrzennego i wyglądu zabudowy w mojej miejscowości
• Powiązanie zagadnień z historii z przestrzenią. W celu większego zainteresowanie uczniów w nauczaniu historii pokazanie budowli, zespołów budowli, ich powiązań między sobą w postaci planów, rzutów, przekrojów (zamków, grodów, świątyń, fortec, pałaców, etc.).
• Praktyczne przykłady wykorzystania i zastosowania danych z Geoportalu Krajowego – pomiary i analizy przestrzenne.

Zgłoszenia konkursowe

Autorskie scenariusze lekcji w formacie PDF lub DOCX należy przesłać mailem na adres gugik.swz@gugik.gov.pl do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 24:00. Mogą być do nich dołączone załączniki zawierające treści ikonograficzne, tekstualne, multimedialne i statystyczne w formie plików: MP3, MP4, PDF, JPG, TIFF, PowerPoint, HTML
Zachęcamy do uczestniczenia w konkursie i życzymy powodzenia!

REGULAMIN