Rzeźba terenu w BDOT10k dla wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego

Po lewej stronie napis: "Aktualizacja baz BDOT10k", a po prawej fragment wizualizacji BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zbiory danych BDOT10k uzupełnione o obiekty z kategorii „rzeźba terenu” dla wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego.

Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2021 poz. 1412) w bazie BDOT10k gromadzone są również obiekty „nowych” klas:
• OT_RTLW_L – linia wysokościowa (poziomica, skarpa, wąwóz)
• OT_RTPW_P – punk wysokościowy (dół, kopiec lub hałda, punkt wysokościowy w terenie).
Zbiory danych BDOT10k uzupełnione o obiekty rzeźby terenu dostępne są w ‘paczkach’ .zip w formatach: .gml, .shp, .gpkg dla każdego powiatu województwa zachodniopomorskiego i można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania-Topografia-Baza Danych Obiektów Topograficznych.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia sposób pobierania danych z portalu geoportal.gov.pl